Nhận báo giá
Báo giá sản phẩm
Báo giá sản phẩm

Hệ thống xử lý nước thải nhà máy thực phẩm chăn nuôi

Thông tin dự án: Nhà máy có ngành nghề kinh doanh chính là “Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản”, do Cục Thuế Tỉnh Đồng Nai quản lý. Nước thải của nhà máy phát sinh từ quá trình sinh hoạt của cán bộ công nhân viên và có lưu lượng xả thải là 160m3/ngày.đêm. Qua kết quả phân tích 01 mẫu nước thải chưa qua xử lý của nước thải tại hố ga tập trung trước khi thoát ra cống khu công nghiệp do Trung Tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 (Quatest 3) cho thấy các chỉ tiêu ô nhiễm có trong nước thải như: BOD, Amoni, Coliform đều vượt so với quy chuẩn xả thải của KCN Biên Hòa 2.

Chủ đầu tư: Công ty Cargill Việt Nam

Loại hình: Xử lý nước thải ô nhiễm hữu cơ

Công suất: 160m3/ ngày đêm

Công nghệ sử dụng: Hóa lý phân hủy sinh học kỵ khí & hiếu khí

Địa điểm thực hiện: KCN Biên Hòa 2, Đồng Nai

Phạm vi công việc: Thiết kế – Cung cấp thiết bị – Thi công

other project

Dự án khác

Tải tài liệu dự án

Vui lòng điền đầy đủ thông tin để nhận được tài liệu dự án

Tải tài liệu sản phẩm

Vui lòng điền đầy đủ thông tin để nhận được tài liệu sản phẩm

Tải Brochure công ty

Vui lòng điền đầy đủ thông tin để nhận được brochure công ty

Nhận báo giá

Vui lòng điền đầy đủ thông tin để nhận được báo giá sản phẩm
Báo giá

Gửi Mail

Liên hệ